Algemene Voorwaarden

 

Bij Paardensport Timmermans dragen we klanttevredenheid hoog in het vaandel, we waarderen het vertrouwen dat U in ons stelt en willen U dan ook een duidelijk overzicht geven van uw rechten en plichten. Wanneer U bij ons een bestelling plaatst, dan ga je ook akkoord met deze algemene voorwaarden. 

 

Op deze pagina vindt U alle juridische voorwaarden bij het gebruik van onze website. Gelieve deze algemene voorwaarden te lezen alvorens u een bestelling plaatst.

Mocht U vragen of opmerkingen hebben dan kan U steeds contact opnemen met onze klantendienst.

 

Inhoudsopgave:

1. Algemene voorwaarden

2. Nauwkeurigheid van de gegevens

3. Prijzen

4. Bestellen

5. Betaling

6. Levering

7. Beschikbaarheid van producten

8. Eigendomsvoorbehoud

9. Herroepingsrecht

10. Retourneren en ruilen

11. Garantie

12. Overmacht

13. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht

14. Klantendienst

 

1. Algemene voorwaarden

Paardensport Timmermans wordt uitgebaat door Annelies Verbraeken met maatschappelijke zetel: Meerstraat 247, 1840 Londerzeel, België. BTW BE0664 752 876.

Met 'Paardensport Timmermans', 'de webshop', 'de onderneming', 'wij' of 'ons/onze' wordt steeds verwezen naar Annelies Verbraeken. Met 'de klant' of 'U' wordt steeds verwezen naar de persoon/personen die bij de onderneming goederen aankoopt. Paardensport Timmermans behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaand bericht.

Alle mogelijke geschillen worden uitsluitend beslecht door de Belgische rechtbanken.

 

2. Nauwkeurigheid van de gegevens.

We stellen alles in het werk om onze online catalogus volledig en correct aan te bieden. Echter is het mogelijk dat de aangeboden info niet up-to-date is. We doen ons uiterste best om de kleuren van een artikel waarheidsgetrouw weer te geven, hou er rekening mee dat kleuren op foto's licht kunnen afwijken van de realiteit. De informatie die op onze website staat dient slechts te worden beschouwd als nuttig bijkomend advies. We aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor drukfouten en weglatingen.

 

3. Prijzen

Alle prijzen op de webshop worden weergegeven in euro en zijn steeds inclusief het geldende BTW tarief, taksen en diensten. Indien er verzend-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, zal dit gemeldt worden alvorens je je aankoop definitief plaatst. We behouden ons het recht om onze prijzen zonder voorafgaand bericht te wijzigen.

 

 4. Bestellen

Wanneer U een product wenst aan te kopen via onze webshop dient U het product toe te voegen aan het winkelmandje. Vanuit het winkelmandje gaat U verder naar de kassa om af te rekenen. Koopt U de eerste keer online dan dien je je hiervoor te registeren. Indien U al klant bent in onze winkel kan je via wachtwoord vergeten een resetlink verkrijgen om je account te activeren. We vragen je een account aan te maken zodat wij over de nodige informatie beschikken om uw bestelling te kunnen verwerken. Vervolgens komt U op een overzichtspagina. Wanneer U deze aanvaardt, is uw aankoop definitief. Om een bestelling te plaatsen dien je 18 jaar of ouder te zijn, ben je dit niet dan heb je de toestemming nodig van ouders of een wettelijke voogd.

 

5. Betaling

De webshop biedt verschillende betalingsmogelijheden om uw bestelling te kunnen afsluiten. Via de secure server kan u overgaan tot een online transactie. We aanvaarden Bancontact, Visa, Mastercard alsook cadeaubonnen. De cadeaubonnen moeten wel over een controlecode beschikken.  Transacties met krediet- en debetkaarten zijn onderworpen aan validatiecontroles. Indien de uitgever van uw kaart wijgert in te stemmen op de betaling aan ons, zullen wij niet verantwoordelijke gesteld kunnen worden bij het niet leveren van uw bestelling. Nadat de betaling succesvol werd afgerond, zal U teruggestuurd worden naar onze website waar U een overzicht van uw bestelling kan terug vinden in uw persoonlijk account.

We maken gebruik van de SSL-technologie (secure socket layer) om uw gegevens tijdens de verkoopstransactie met ons te beveiligen, alle gegevens die U ons verstrekt wordt volledig versleuteld, derde partijen kunnen dit niet lezen. Voor Netscape klikt U het ‘veiligheidsicoontje’ onderaan op de werkbalk aan en verifieert U of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Voor Internet Explorer gaat U achtereenvolgens naar Beeld, Menu en Internetopties, en klikt U op 'Geavanceerd'. Controleer daar of SSL2 en SSL3 aangevinkt staan. Uw browser bevestigt dan dat U in een veilige omgeving werkt: er verschijnt een icoontje met een gesloten hangslot, of de afbeelding van een sleutel, op de balk onderaan op uw scherm.

 

6. Levering

Bij de check-out kan U kiezen om uw bestelling gratis op te halen in de fysieke winkel volgens het opgegeven afhaalmoment of U kiest er voor om uw bestelling te laten leveren door de door ons aangestelde transporteur naar het opgegeven verzendadres mits betaling van de verzendkosten. Deze zijn verschillend voor binnen- en buitenland. Alle leveringskosten kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. We stellen alles in het werk om uw bestelling binnen de geraamde leveringstermijn te kunnen bezorgen. Plaatst U een bestelling op een feestdag of in het weekend, dan wordt U bestelling de eerst volgende werkdag verzonden. Indien de geleverde goederen tijdens het transport beschadigd werden of foutieve artikelen werden verstuurd dient U dit te melden en de artikelen naar ons terug te sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Wanneer we hier geen kennisgeving van hebben ontvangen wordt de klant geacht de artikelen te hebben aanvaard. Bij laattijdige levering of niet-levering door de bezorgdienst die de onderneming heeft aangesteld, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld.

Cadeaubonnen die via de website worden aangekocht worden uitsluitend via e-mail afgeleverd. Hier zijn dus geen bijkomende leveringskosten verbonden. U ontvangt de bon dus vrijwel onmiddellijk na aankoop behoudens netwerk- of andere technische problemen.

 

7. Beschikbaarheid van producten

Wanneer wij vaststellen dat een door U aangekocht artikel niet voorradig is, kunnen wij uw bestelling helaas niet volledig uitvoeren. We behouden ons het recht er voor te kiezen de bestelling in een dergelijk geval gedeeltelijk uit te voeren of geheel te weigeren. Wij brengen U hier steeds van op de hoogte en delen u de verwachte leveringsdatum mee. Wanneer wij niet in staat zijn deze goederen binnen de 30 dagen alsnog te leveren, kan U de ongeleverde artikelen annuleren. U ontvangt dan een volledige terugbetaling van het desbetreffende artikel/artikelen. Promoties of acties lopen steeds gedurende aangegeven periode of zolang de voorraad strekt. Paardensport Timmermans kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden in geval van een niet-levering wegens stockbreuk of ontbrekende voorraad.

 

8. Eigendomsvoorbehoud

Alle reeds geleverde artikelen aan de klant blijven eigendom van Annelies Verbraeken tot de betaling van de verschuldigde bedragen door ons is ontvangen. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag met een minimum van 25 euro per factuur.

 

9. Herroepingsrecht

Wanneer U bij ons goederen hebt aangekocht heeft U het recht om binnen een termijn van 14 dagen uw aankoop te herroepen. Dit met het oog op terugbetaling onder voorwaarde dat de goederen niet gebruikt of gedragen zijn. Dit geldt niet voor bederfbare producten, gepersonaliseerde artikelen, op maat gemaakte producten of cadeaubonnen. Om beroep te kunnen doen van een herroeping kunt u ons een mail sturen waarin U ons uw klantnummer en het bestelnummer meedeelt. U dient zorg te dragen voor de artikelen, in de originele verpakking te bewaren en niet te gebruiken.

 

10. Retourneren en ruilen

Zoals hierboven beschreven heeft U het recht af te zien van uw aankoop binnen de 14 dagen na ontvangst. Deze artikelen dienen geretourneerd te worden. Wenst U artikelen te retourneren omdat U niet volledig tevreden bent dan dient U het retourformulier op onze website te downloaden, in te vullen en bij je retour mee te sturen. Indien het retourformulier niet wordt ingevuld kunnen wij uw retour niet verwerken. U dient dit binnen de 14 kalenderdagen naar ons terug te sturen. De kosten van het terugzenden van de goederen komen voor jouw rekening. Na ontvangst van de goederen kunnen wij overgaan tot een terugbetaling. Wij betalen U terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee U de oorspronkelijke transactie heeft verricht. U kan in de webshop aangekochte artikelen terugbrengen naar de fysieke winkel voor een omruiling, tegoedbon of een terugbetaling. Opgelet de goederen moeten in hun originele verpakking zitten met het etiket aan/op. Wanneer wij gebruikssporen op het product terug vinden kunnen wij niet overgaan tot een terugbetaling.

Indien U een artikel wenst te retourneren omdat het beschadigd is, dient U op dezelfde manier te handelen. In dit geval ruilen we het artikel of betalen we de volledige kostprijs inclusief de gemaakte leveringskosten.

De klant is steeds verantwoordelijke voor de verzending van de goederen.

 

11. Garantie

Elk verkocht artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie van 24 maanden vanaf de datum van aankoop door de eerste eigenaar. Elke commerciele garantie laat deze rechten onverminderd. We garanderen dat onze goederen voldoen aan alle wetten op het ogenblik van je bestelling.  Om beroep te kunnen doen op de garantie moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. We vragen om eventuele gebreken of defecten te melden binnen de maand na vaststelling hiervan. Garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, valpartijen, incorrect gebruik, niet naleven van de gebruiksinstructies, wasvoorschriften of slecht onderhoud.

 

12. Overmacht

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichting geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen we onder meer; stakingen, brand, overstroming, bedrijfstoring, energiestoringen, storingen in een (telecommunucatie-) netwerk/verbinding of communicatiesystemen die op enig moment niet beschikbaar zijn van onze website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden.

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen, we kunnen onze verplichtingen opschorten voor de deur van de overmacht of de overeenkomst definitief ontbinden.

 

13. Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht.

De website van Paardensport Timmermans is ontwikkeld voor persoonlijke en niet-commerciële doeleinden van de klant. De volledige inhoud (inclusief lay-out, vormgeving van de website, foto's, teksten, illustraties, filmpjes,..) zijn eigendom van Paardensport Timmermans. Het is dan ook verboden om zonder schriftelijke toestemming hier zaken van over te nemen of reproduceren. 

 

14. Klantendienst

We doen ons uiterste best om onze klanten 100% tevreden te stellen. Als U toch klachten, opmerkingen of vragen zou hebben kan je ons contacteren via info@paardensport-timmermans.be.

We behandelen zo spoedig mogelijk uw vraag om U alsnog een positieve oplossing te kunnen bieden.